KOMENTARZ DO STANOWISKA firmy Janex

O planach wydania raportu i fakcie przekroczenia NDP dla glifosatu informowaliśmy firmę Janex mailowo już w dniu 26 września 2019r. W reakcji na upublicznienie Raportu, firma odniosła się do wyników badań w dniu 28 listopada b.r.

Stanowisko firmy Janex  >> czytaj tutaj >>

Od lat działamy na rzecz konsumentów. Sami jesteśmy konsumentami. Wyniki naszych badań udostępniamy konsumentom. Zanim jednak przekażemy komukolwiek złą informację (o przekroczeniach ponad obowiązujące normy NDP) piszemy do każdego producenta, u którego zaistniało przekroczenie. Wzywamy do naprawy, ale tak naprawdę zapraszamy do rozmowy. Chcemy usłyszeć jakie zamierza podjąć działania oraz co chciałby powiedzieć konsumentom. Tylko nieliczni nam odpowiadają. 

 

Identycznie postąpiliśmy w przypadku firmy Janex – wysłaliśmy maila zanim przeciętny konsument dowiedział się o wynikach. Mail zawierał prośbę o podjęcie działań naprawczych, mających na celu poprawę zaistniałej sytuacji. Zapraszaliśmy producenta do podzielenia się informacją, co w tej sprawie zostało zrobione, tak byśmy  mogli poinformować o tym na łamach Raportu. Proponowaliśmy, aby po skończonym procesie naprawczym przeprowadzić badania kontrolne, w celu sprawdzenia, czy sytuacja wróciła do normy. I wynik tego badania również chcieliśmy zamieścić w przygotowywanym Raporcie.

Niestety, nasz apel pozostał bez odpowiedzi. Do teraz nie wiedzieliśmy też, że firma Janex jest również dostawcą kaszy do Lidla. Wszystkie firmy, których produkty miały stwierdzone przekroczenia NDP, otrzymały taką samą prośbę - w tym również sieć Lidl. Korespondencja do firmy Janex jak i Lidl - została bez odpowiedzi. 

Jako zwykli zjadacze kaszy pragniemy zapewnić Zarząd firmy Janex, że nasze działania były podjęte w trosce o jakość produktów na rynku. Jest to oddolna inicjatywa konsumentów. Badania zostały sfinansowane przez konsumentów. W ramach sondy internetowej przeprowadzonej w sierpniu tego roku konsumenci sami wybierali, które kasze skierować do badania z grupy 36 produktów wyselekcjonowanych z oferty największych sieci handlowych działających na terenie kraju. W przyszłości planujemy rozszerzać bazę produktów przebadanych.

Jako organizacje konsumenckie reprezentujące konsumentów działamy w pełni niezależnie i nie jesteśmy częścią Państwowego Systemu Bezpieczeństwa Żywności. Chcemy go wspierać jako Zaufana Trzecia Strona poprzez dostarczanie bezstronnej informacji o faktycznej jakości poszczególnych produktów na rynku. W przypadku przekroczeń norm oczywiście na pierwszym miejscu informujemy o tym Główny Inspektorat Sanitarny, ale też samych producentów, aby mogli niezwłocznie podjąć działania wyjaśniające i naprawcze tam, gdzie to konieczne. GIS natomiast podejmuje decyzje o przeprowadzeniu analizy ryzyka, wpisaniu produktu do Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt (RASSF) i ewentualnym wycofaniu produktu. 

Jeśli chodzi o kwestie zagrożenia dla zdrowia konsumentów, w naszym mniemaniu obiektywna ocena zagrożenia dla zdrowia konsumentów na dzień dzisiejszy nie jest możliwa ze względu na stan naszej wiedzy i brak badań międzypokoleniowych. Eksperci często ograniczają pojęcie zagrożenia dla zdrowia do absorpcji przez organizm dawki powodującej tzw. toksyczność ostrą, która powoduje śmierć co najmniej 50% badanej populacji. Toksyczność ostra nie wyczerpuje tematu zagrożenia dla zdrowia. Często pomija się aspekt oddziaływania na zdrowie małych dawek badanej substancji przez długi okres czasu. Nie jest również badany aspekt interakcji między wieloma substancjami i pozostałościami chemicznymi w produktach i ich wpływu na zdrowie. Dlatego też uważamy, iż każdy powinien sam móc decydować co chce zjadać. Dostęp do informacji o pozostałościach chemicznych i zanieczyszczeniach dla konsumentów jest więc kluczowy. Ponadto, jeśli w produkcie zostało wykryte przekroczenie, a firma go produkująca ma dobre intencje, konsument oczekiwałby, że produkt zostanie poddany dalszej, niezależnej od producenta, analizie, i nie na koszt konsumenta. Konsument nie jest zainteresowany finansowaniem pełnego monitoringu rynku żywności. Dbając o swoje zdrowie po prostu zrezygnuje z żywności, której nie jest pewien. To w interesie producenta jest wyeliminowanie zagrożenia w sposób, któremu konsument ufa. Oczernianie konsumenckich akcji oddolnych, walka na argumenty nie jest drogą budującą zaufanie konsumentów. 

W kontekście pozostałych zarzutów firmy, to są one tożsame z zarzutami wysuniętymi przez organizację lobbingową działającą na rzecz producentów i importerów pestycydów (PSOR). Do tych zarzutów odnieśliśmy się w komentarzu do stanowiska dostępnym na naszej stronie  >> czytaj tutaj >>

Podsumowując, warto przypomnieć, że żywienie ludzi to swoista misja dbania o zdrowie konsumentów. Nie jest to jedynie sposób zarabiania pieniędzy.  Jeśli na jakimś etapie zyski i zarabianie pieniędzy stają się ważniejsze niż bezpieczeństwo zdrowotne, to warto się zatrzymać i zadać sobie pytanie, czy na pewno został wybrany dobry kierunek.  Jako konsumenci wierzymy, iż firma Janex zrewiduje swoją politykę surowcową i w wyniku działań naprawczych pewnego dnia dołączy do społeczności producentów żywności dbających o zdrowie swoich klientów i tego życzymy zarządowi firmy i jej pracownikom. Z przyjemnością będziemy informować konsumentów o tym procesie, o ile producent będzie chciał się nim z nami dzielić.

patroni

skierniewice instytut psychodietetyki instytut zywienia swiadomego       logo fififo

Copyright FoodRentgen 2018
E-mail: biuro@foodrentgen.eu

Podaruj nam 1% podatku KRS: 0000507234 Cel szczegółowy: 35803