Rada Naukowa Programu 

RADA NAUKOWA FoodRentgen to nasze autorytety. Grupa niezależnych specjalistów, wspierających Program FoodRentgen. Konsultują m.in. zakres przeprowadzanych badań dla każdego produktu. Doradzają jak poruszać się w świecie nauki, świecie trudnodostępnym dla przeciętnego konsumenta.

prof. dr hab. Małgorzata Korbin
Dyrektor, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

prof. dr hab. Andrzej Posyniak
Kierownik Zakładu Farmakologii i Toksykologii, Państwowy Instytut Weterynaryjny Puławy

prof. dr hab. Jan K. Ludwicki
Zastępca Dyrektora ds. Zdrowia Środowiskowego, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny

dr hab. Paweł Struciński
prof. NIZP-PZH, Zakład Toksykologii i Oceny Ryzyka, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny

dr inż. Katarzyna Świąder
Katedra Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr Artur Miszczak
Kierownik, Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

dr Jarosław Markowski
Kierownik, Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa Owoców i Warzyw -  Laboratorium Badania Jakości Produktów Ogrodniczych, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

mgr Wojciech Szapiel
Prezes Zarządu, Fundacja Inventity

 

  rada naukowa en

 

 

patroni

skierniewice instytut psychodietetyki instytut zywienia swiadomego sweet-partners    logopol       logo fififo

Copyright FairBazar / foodrentgen 2018