ACETAMIPRYD
w produktach owsianych

Acetampiryd (C10H11ClN4) - to środek do zwalczania owadów (insektocyd) z grupy neonikotynoidów, czyli związków chemicznych klasyfikowanych jako neuroaktywne.

Są one spokrewnione w swojej naturze z nikotyną.

Grupa neonikotynoidów jest wskazywana jako środki, które są odpowiedzialne za masowe wymieranie pszczół.1 Sam Acetampiryd jest wymieniany, jako ten, który ma tzw. „niską toksyczność ostrą” dla pszczoły miodnej.2  Inne źródło jednak wskazuje, że środek ten ma negatywny wpływ na pozostałe zapylacze.3  Ponadto badania przeprowadzone na szczurach sugerują, iż neonikotynoidy mogą wpływać niekorzystnie na ludzkie zdrowie, w szczególności na rozwijający się układ nerwowy.4

Zewnetrzne badania laboratoryjne wykazały obecność pozostałości acetamiprydu m.in. w kapuście pekińska, ogórku, jabłkach, truskawkach.

W wyniku naszych badań laboratoryjnych środek ten znaleźliśmy w pięciu produktach. Cztery z nich to płatki owsiane z dodatkami, czyli zawartość płatków owsianych w tych produktach była dominująca. Z ich wynikami można zapoznać się na poniższym wykresie.

pozostałosci Acetampirydu
Zgodnie z przedstawionym wykresem poziom pozostałości Acetampirydu w trzech porównywanych produktach nie przekraczał Najwyższego Dopuszczalnego Poziomu (NDP). W przypadku jednego produktu pozostałość tego pestycydu przekroczona została ponad czterokrotnie. W celu sprawdzenia, czy ten produkt stanowi jakiekolwiek zagrożenie dla zdrowia wymagane byłyby dalsze analizy naukowe, o czym producent został poinformowany. Niestety nie mamy informacji, czy faktycznie podjął on jakiekolwiek działania w tym kierunku.

FoodRentgen poleca produkty sprawdzone. Można je znaleźć w Raporcie. Do pobrania ze strony: http://foodrentgen.eu/pl/raport-platki

 

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/Neonikotynoidy
2 http://www.wir.org.pl/archiwum/raporty/mospilan.htm
3 http://www.greenpeace.org/poland/PageFiles/747919/Neonikotynoidy_zagrozenie_nie_tylko_dla_pszczol.pdf
4 Kimura-Kuroda J., Komuta Y., Kuroda Y., Hayashi M., Kawano H. Nicotine-Like Effects of the Neonicotinoid Insecticides Acetamiprid and Imidacloprid on Cerebellar Neurons from Neonatal Rats. Inne źródła nt. substancji: Karty charakterystyki produktów.
5 http://www.sumiagro.pl/download/msds/MSDS-MOSPILAN_20_SP.pdf
6 http://katalog.sigmatik.com/msds/ce8674376af980a406f3c161d2829df9.pdf

patroni

skierniewice instytut psychodietetyki instytut zywienia swiadomego       logo fififo

Copyright FoodRentgen 2018
E-mail: biuro@foodrentgen.eu

Podaruj nam 1% podatku KRS: 0000507234 Cel szczegółowy: 35803