Rada Naukowa Programu

RADA NAUKOWA FoodRentgen to nasze autorytety. Grupa niezależnych specjalistów, wspierających Program FoodRentgen. Prowadzą doradztwo strategiczne, prawne, a przede wszystkim konsultują pracę związaną bezpośrednio z badaniem żywności m.in. zakres przeprowadzanych badań dla każdego produktu. Doradzają jak poruszać się w świecie nauki i przepisów prawnych, w świecie trudnodostępnym dla przeciętnego konsumenta.

prof. dr hab. Małgorzata Korbin
Były Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach

prof. dr hab. Bożena Łozowicka
Kierownik Terenowej Stacji Doświadczalnej, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Białymstoku

prof. dr hab. Andrzej Posyniak
Kierownik Zakładu Farmakologii i Toksykologii, Państwowy Instytut Weterynaryjny Puławy

dr inż. Katarzyna Świąder
Katedra Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr Artur Miszczak
Kierownik, Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

mgr Wojciech Szapiel
Prezes Zarządu, Fundacja Inventity

mgr Karolina Pruchniewicz
Prawnik ds. rolno-spożywczych, Kancelaria Prawna RPMS

dr hab. Tomasz Srogosz
Prof. KAAFM Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego

 

  rada naukowa en

 

 

patroni

skierniewice instytut psychodietetyki instytut zywienia swiadomego       logo fififo

Copyright FoodRentgen 2018
E-mail: biuro@foodrentgen.eu

Podaruj nam 1,5% podatku KRS: 0000507234 Cel szczegółowy: 35803